Chuyển đến nội dung chính

COVID-19 Public Health Emergency Extended by Federal Government

On Jan. 7, 2021, HHS Secretary Alex Azar renewed the COVID-19 Public Health Emergency (PHE) for another 90 days. The extension went into effect on Jan. 21, 2021.

With this, various COVID-19 coverages will be extended, including:

  • Testing
  • Screening
  • Billing
  • Telehealth

This will continue until the PHE is either terminated or extended again.

Do you have any questions about this extension or the coverage impacted by it? Please contact Member Services.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 4/22/2022
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×