Chuyển đến nội dung chính

Our Pharmacies

‘Ohana được chấp nhận tại hơn 60,000 nhà thuốc trong mạng lưới trên toàn quốc. Mạng lưới của chúng tôi bao gồm các chuỗi cửa hàng lớn, các hiệu thuốc bán lẻ độc lập, dịch vụ gửi thuốc qua đường bưu điện, chăm sóc dài hạn, tiêm truyền tại nhà và các nhà thuốc của Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ Bản Xứ/Bộ Lạc/Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ Bản Xứ Sống Ở Thành Thị (I/T/U).

‘Ohana có mạng lưới nhà thuốc với phần chi phí ưu đãi. Khi là thành viên, quý vị có thể lấy thêm toa thuốc của mình tại bất kỳ nhà thuốc trong mạng lưới nào, tuy nhiên, số tiền quý vị trả có thể thấp hơn nếu sử dụng nhà thuốc trong mạng lưới với phần chi phí ưu đãi so với nhà thuốc trong mạng lưới với phần chi phí tiêu chuẩn. Một số nhà thuốc cung cấp cả dịch vụ bán lẻ và gửi qua đường bưu điện. Nếu quý vị mua thuốc theo toa tại nhà thuốc bán lẻ cũng cung cấp cả dịch vụ gửi qua đường bưu điện, khoản đồng thanh toán của quý vị có thể khác.

Nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi với phần chi phí ưu đãi bao gồm*:

 • Walgreens
 • Kmart
 • Duane Reade
 • Wal-Mart
 • Câu Lạc Bộ Sam
 • Chuỗi Nhà Thuốc Kroger

Khi quý vị mua thuốc theo toa tại nhà thuốc có tham gia, quý vị chỉ cần trình thẻ ID ‘Ohana của mình. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản chi phí tự trả cần thiết nào theo phúc lợi Part D của mình. Vui lòng tham khảo Chứng Thực Bảo Hiểm để biết thêm thông tin về phần chi phí của quý vị.

‘Ohana có hợp đồng với các nhà thuốc đáp ứng hoặc vượt các yêu cầu của Trung Tâm Dịch Vụ Nhà Thuốc và Medicaid (CMS) đối với việc tiếp cận nhà thuốc trong khu vực của quý vị.

Người thụ hưởng phải sử dụng nhà thuốc trong mạng lưới để tiếp cận phúc lợi thuốc theo toa của mình. Phúc lợi, danh mục thuốc, mạng lưới nhà thuốc, phí bảo hiểm và khoản đồng thanh toán/đồng bảo hiểm có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm.

Tìm hiểu thêm về các ngoại lệ và quyết định bảo hiểm trên trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Medicaid và Nhà Thuốc.

Thông Tin Nhà Thuốc

Mua Thuốc Theo Toa

Khi quý vị mua thuốc theo toa tại nhà thuốc có tham gia, quý vị chỉ cần trình thẻ ID ‘Ohana của mình. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản chi phí tự trả cần thiết nào theo phúc lợi Part D của mình. 

Tìm hiểu cách mua thuốc theo toa thông qua Nhà Thuốc Ưu Tiên Mua Qua Đường Bưu Điện của ‘Ohana.

Quý vị đã mua thuốc theo toa tại nhà thuốc bên ngoài mạng lưới của chúng tôi chưa? Tìm hiểu thêm về bảo hiểm ngoài mạng lưới của chúng tôi.

Tham khảo Chứng Thực Bảo Hiểm để biết thông tin về chia sẻ chi phí cho thuốc theo toa của quý vị.

Yêu Cầu Mẫu Đơn Điện Tử Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare

HOẶC

S dng mu đơn có th in này đ yêu cu chúng tôi đưa ra quyt đnh v bo him thuc theo toa và mc bo him chương trnh c th ca qu v. Các nhà cung cp và thành viên nên gi fax mu đơn đn 1-866-388-1767.

Yêu Cầu Mẫu Đơn Điện Tử Quyết Định Lại Từ Chối Thuốc Theo Toa của Medicare (Kháng Cáo)

HOẶC

Điền vào mẫu đơn có thể in này để yêu cầu kháng cáo sau khi bị từ chối yêu cầu bảo hiểm hoặc thanh toán cho thuốc theo toa. Đây là mẫu đơn tương tự như trên nhưng không thể gửi bằng điện tử.Yêu Cầu Quyết Định Lại Quyết Định Từ Chối Thuốc Theo Toa Medicare (Kháng Cáo)Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới.

Tìm Hiểu Thêm

Tìm hiểu thêm về các ngoại lệ và quyết định bảo hiểm trên trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid.

Nhà Thuốc Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện

Nhà Thuốc Mua Qua Đường Bưu Điện CVS Caremark là nhà thuốc ưu tiên mua qua đường bưu điện của WellCare. Quý vị có thể nhận được tối đa lượng thuốc đủ dùng trong ba tháng ngay tại cửa nhà.

Nhà Thuc Chuyên Khoa AcariaHealth

Tại sao tôi nên sử dụng Dịch Vụ Chuyên Khoa AcariaHealth?

Các dịch vụ chuyên khoa ưu tiên của WellCare được cung cấp miễn phí cho các thành viên đang dùng thuốc để điều trị tình trạng bệnh dài hạn, đe dọa tính mạng hoặc hiếm gặp. Nền tảng dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc giúp đỡ các thành viên giám sát các tác dụng và triệu chứng phụ, đặt mua thêm thuốc, học cách quản lý thuốc tốt hơn và nhiều hơn nữa.

 

 • Mua Thuốc Theo Toa

  Mua Thuốc Theo Toa

  Khi quý vị mua thuốc theo toa tại nhà thuốc có tham gia, quý vị chỉ cần trình thẻ ID ‘Ohana của mình. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản chi phí tự trả cần thiết nào theo phúc lợi Part D của mình. 

  Tìm hiểu cách mua thuốc theo toa thông qua Nhà Thuốc Ưu Tiên Mua Qua Đường Bưu Điện của ‘Ohana.

  Quý vị đã mua thuốc theo toa tại nhà thuốc bên ngoài mạng lưới của chúng tôi chưa? Tìm hiểu thêm về bảo hiểm ngoài mạng lưới của chúng tôi.

  Tham khảo Chứng Thực Bảo Hiểm để biết thông tin về chia sẻ chi phí cho thuốc theo toa của quý vị.

 • Các Nhà Thuốc

  Yêu Cầu Mẫu Đơn Điện Tử Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare

  HOẶC

  S dng mu đơn có th in này đ yêu cu chúng tôi đưa ra quyt đnh v bo him thuc theo toa và mc bo him chương trnh c th ca qu v. Các nhà cung cp và thành viên nên gi fax mu đơn đn 1-866-388-1767.

  Yêu Cầu Mẫu Đơn Điện Tử Quyết Định Lại Từ Chối Thuốc Theo Toa của Medicare (Kháng Cáo)

  HOẶC

  Điền vào mẫu đơn có thể in này để yêu cầu kháng cáo sau khi bị từ chối yêu cầu bảo hiểm hoặc thanh toán cho thuốc theo toa. Đây là mẫu đơn tương tự như trên nhưng không thể gửi bằng điện tử.Yêu Cầu Quyết Định Lại Quyết Định Từ Chối Thuốc Theo Toa Medicare (Kháng Cáo)Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới.

  Tìm Hiểu Thêm

  Tìm hiểu thêm về các ngoại lệ và quyết định bảo hiểm trên trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid.

 • Nhà Thuốc Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện

  Nhà Thuốc Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện

  Nhà Thuốc Mua Qua Đường Bưu Điện CVS Caremark là nhà thuốc ưu tiên mua qua đường bưu điện của WellCare. Quý vị có thể nhận được tối đa lượng thuốc đủ dùng trong ba tháng ngay tại cửa nhà.

 • Nhà Thuc Chuyên Khoa AcariaHealth

  Nhà Thuc Chuyên Khoa AcariaHealth

  Tại sao tôi nên sử dụng Dịch Vụ Chuyên Khoa AcariaHealth?

  Các dịch vụ chuyên khoa ưu tiên của WellCare được cung cấp miễn phí cho các thành viên đang dùng thuốc để điều trị tình trạng bệnh dài hạn, đe dọa tính mạng hoặc hiếm gặp. Nền tảng dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc giúp đỡ các thành viên giám sát các tác dụng và triệu chứng phụ, đặt mua thêm thuốc, học cách quản lý thuốc tốt hơn và nhiều hơn nữa.

   

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021