Chuyển đến nội dung chính

ICD-10 Compliance

On April 1, 2014, President Obama signed into law a bill enacting the Protecting Access to Medicare Act of 2014.

Please refer to these resources for more information about CMS ICD-10 initiatives and resources.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Last Updated On: 9/15/2021
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×