Skip to main content

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Tình hình dịch vi-rút corona (COVID-19) vẫn tiếp tục lan rộng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị và thông tin hữu ích để giúp quý vị giữ gìn sức khỏe.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng chọn từ các tùy chọn sau:

Tôi là Thành Viên Medicare

Tôi là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Medicare

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về vi-rút corona (COVID-19) bằng cách truy cập trang web của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC).

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 4/22/2022