Chuyển đến nội dung chính

Cách Thức Ghi Danh

Qu v đ sn sàng ghi danh chương trnh Wellcare Medicare Advantage hoc Chương Trnh Thuc Theo Toa chưa?  Có bn cách d dàng đ ghi danh.  Chn mt cách phù hp nht vi qu v.

  1. Trc Tuyn. Chn chương trnh ca qu v và hoàn thành đơn đăng k trc tuyn ca qu v.

  2. Qua Đin Thoi. Liên H Vi Chúng Tôi và mt trong các đi din bán hàng và đi din ghi danh đưc cp phép ca chúng tôi s giúp qu v trong sut quá trnh ghi danh.

  3. Qua Thư hoc Fax. Ti xung và in đơn ghi danh. Khi qu v đin thông tin, hy gi thư hoc gi fax cho chúng tôi. Nu qu v cn tr giúp, hy Liên H Vi Chúng Tôi đ trao đi vi đi l bán hàng đưc cp phép.
    1. S dng công c Need Plan (Chương Trnh Cn Thit) ca chúng tôi đ tm kim và truy cp thông tin và tài liu v chương trnh ca qu v, bao gm h sơ ghi danh. Sau khi qu v tm thy chương trnh mong mun ca mnh, hy chn “I want to learn about this plan” (Tôi mun tm hiu v chương trnh này). Sau đó, qu v s đưc chuyn đn trang tng quan ca chương trnh. Ti đây qu v có th truy cp vào h sơ ghi danh, thông tin chương trnh và các tài liu quan trng khác.

  4. Ti Medicare.gov. Qu v có th ghi danh chương trnh Wellcare Medicare Advantage hoc Chương Trnh Thuc Theo Toa bng Medicare’s Plan Finder (Công c tm kim Chương Trnh ca Medicare).
Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021
Wellcare will be performing maintenance on Saturday, January 22 (From 6 PM EDT to 6 AM EDT the next day). You might not be able to access systems or fax during this time. We are sorry for any issues this may cause. Thank you for your patience. If you need assistance, contact us.
×