Chuyển đến nội dung chính

Claims

WellCare wants to ensure that claims are handled as efficiently as possible. Providers can help facilitate timely claim payment by having an understanding of our processes and requirements.

Reimbursement Policies

From time to time, WellCare Health Plans reviews its reimbursement policies to maintain close alignment with industry standards and coding updates released by health care industry sources like the Centers for Medicare and Medicaid

Institutional Claims/Encounter Guides

Explains rules and state, line of business and CMS-specific regulations regarding 837P EDI transactions.

Explains rules and state, line of business and CMS-specific regulations regarding 837I EDI transactions.

Professional Claims/Encounter Guides

Explains rules and state, line of business and CMS-specific regulations regarding 837P EDI transactions.

Explains rules and state, line of business and CMS-specific regulations regarding 837P EDI transactions.

Enrollment Companion

Explains how to receive, load and send 834 EDI files for member information.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Cập Nhật Gần Đây Nhất Vào: 2/4/2019
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×