Chuyển đến nội dung chính

ICD-10 Compliance

On April 1, 2014, President Obama signed into law a bill enacting the Protecting Access to Medicare Act of 2014.

Please refer to these resources for more information about CMS ICD-10 initiatives and resources.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 42/1/2020