Chuyển đến nội dung chính

Quality

The Quality Improvement Program includes initiatives to ensure that members are receiving age-appropriate preventive health screenings and interventions to optimize health.

The information on this page provides useful information and tools for managing patient care based on industry-standard clinical practice guidelines.

Preventive Depression Screening Program

This program promotes collaboration, continuity and coordination between medical and behavioral health care.


New: HEDIS Measurement Year 2021 Toolkit

HEDIS®

HEDIS®

HEDIS®

HEDIS®


Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Last Updated On: 2/21/2022
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×