Chuyển đến nội dung chính

Contract Today!

Brokers interested in partnering with Wellcare may contact Broker Support Call Center at 866-822-1339 for further details.

Certifications

To complete the Annual Certification Training and AHIP, please visit our new training platform: Centene Learning Center.

Review our 2022 CLC Training Site Instructions Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới. for a helpful user guide!

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Last Updated On: 9/27/2020
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×