Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

Số Điện Thoại

Medicare Prescription Drug Plan (PDP)

WellCare Classic, Extra, Value Script and Wellness Rx
Current Members: 1-888-550-5252
Thành Viên Tiềm Năng:1-888-293-5151
(TTY 711)
10/01 - 03/31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
04/01 - 09/30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m
.

WellCare Medicare Rx Saver, Medicare Rx Select and Medicare Rx Value Plus
Current Members: 1-833-207-4241
Prospective Members: 1-888-293-5151
(TTY 711)
10/01 - 03/31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
04/01 - 09/30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m
.


Nhà Cung Cấp Medicare PDP

1-888-550-5252

Trở lại đầu trang

 

Địa Chỉ Gửi Thư

Địa Chỉ Gửi Thư Chung

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Please direct any legal matters to Centene Plaza, 7700 Forsyth Boulevard, St. Louis, MO 63105.

Trở lại đầu trang

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020