Chuyển đến nội dung chính

Các Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare (PDP) còn được gọi là Medicare Part D. Medicare Part D là chương trình của chính phủ cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa cho tất cả những người có quyền hưởng Medicare Part A và/hoặc đã ghi danh vào Medicare Part B.

Khi quý vị đã sẵn sàng để quyết định về một chương trình, hãy dành thời gian để tìm hiểu cách thức hoạt động của các chương trình. Từ đó, quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt và lựa chọn chương trình phù hợp với mình.

Các Chương Trình PDP Khác Nhau Bao Trả Các Loại Thuốc Khác Nhau

Chính phủ liên bang có hướng dẫn cụ thể về các loại thuốc mà chúng tôi phải bao trả cũng như tiêu chuẩn tối thiểu về phúc lợi mà chúng tôi phải tuân theo.

Mỗi chương trình có một danh mục thuốc (danh sách các loại thuốc được bao trả) đáp ứng các yêu cầu này theo quy định pháp luật. Hãy nhớ rằng, không phải tất cả các chương trình đều như nhau. Các chương trình có thể khác nhau về chi phí hoặc các loại thuốc cụ thể được bao trả.

Nếu quý vị ghi danh vào chương trình Medicare Phần D, vui lòng xem xét danh mục thuốc của chương trình để đảm bảo đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị.

Nếu quý vị đang có Chương Trình Medicare Advantage

Nếu Chương Trình Medicare Advantage của quý vị bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa và quý vị tham gia Medicare PDP, quý vị sẽ được hủy ghi danh khỏi Chương Trình Medicare Advantage và quay lại Original Medicare với Medicare PDP của quý vị.

Hnh Pht Ghi Danh Mun dành cho Bo Him Thuc Medicare (Phn D)

Tiền phạt ghi danh muộn là số tiền được thêm vào phí bảo hiểm chương trình thuốc Medicare hàng tháng (Part D) của quý vị. Quý vị có thể nợ tiền phạt ghi danh muộn nếu bất kỳ lúc nào sau khi hết Thời Hạn Ghi Danh Ban Đầu, quý vị không có bảo hiểm thuốc Medicare hoặc bảo hiểm thuốc theo toa đáng tin cậy khác trong thời gian từ 63 ngày trở lên liên tiếp. Nói chung, quý vị sẽ phải trả khoản tiền phạt này miễn là quý vị có bảo hiểm thuốc Medicare.

Khi Đề Cập đến Bảo Hiểm, Quý Vị Có Các Lựa Chọn:

 • Quý vị có thể nhận được bảo hiểm thuốc theo Medicare thông qua một chương trình Medicare PDP (Phần D).
 • Quý vị có thể đăng ký chương trình Medicare Advantage (HMO hoặc PPO) hoặc chương trình sức khỏe Medicare khác cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa Medicare.

Tiết Kiệm Nhiều Hơn. Bảo Hiểm Nhiều Hơn. Dịch Vụ Chăm Sóc.

 • Wellcare cung cấp các chương trình nhằm giúp những người đủ điều kiện nhận Trợ Giúp Bổ Sung (Trợ Cấp Thu Nhập Thấp), thành viên có thể không phải thanh toán hoặc thanh toán phí bảo hiểm và khoản đồng thanh toán thấp nếu đã ghi danh
 • Các chương trnh phí bo him thp cngđưc cung cp tt c các tiu bang vi khon đng thanh toán t $0 khi mua toa thuc ti các nhà thuc ưu tiên
 • Wellcare cng cung cp các chương trnh không có khu tr, ngha là chương trnh bt đu bao tr chi phí thuc theo toa vào ngày th nht
 • Hàng ngàn nhà thuc trong mng lưi trên toàn quc, bao gm các chui nhà thuc, ca hàng tp hóa cng như các nhà thuc đc lp trong khu dân cư quc gia, khu vc và đa phương
 • Chúng tôi hợp tác với các nhà thuốc ưu tiên để giúp tiết kiệm tiền cho thành viên. Các nhà thuốc ưu tiên trong mạng lưới của chúng tôi bao gồm nhiều nhà bán lẻ nổi tiếng toàn quốc và khu vực. Sử dụng công cụ
  Find a Provider (Tìm Nhà Cung Cấp) để tìm nhà thuốc ưu tiên gần quý vị nhất

Nhân viên Dch V Thành Viên sn sàng giúp qu v tr li bt k câu hi nào v bo him hoc thuc ca qu v. Đ bit danh sách đy đ nhng thuc đưc bao tr trong chương trnh ca chúng tôi, vui lng gi cho b phn Dch V Khách Hàng.

Thông Tin Quan Trọng

Để biết những thông tin quan trọng về bảo hiểm thuốc theo toa của WellCare, bao gồm tình trạng hội đủ điều kiện, các phúc lợi và hơn thế nữa, vui lòng xem trang Điều Kiện và Hạn Chế của chúng tôi.

Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 

 

Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

 • Tuyên Bố Miễn Trừ

  Để biết những thông tin quan trọng về bảo hiểm thuốc theo toa của WellCare, bao gồm tình trạng hội đủ điều kiện, các phúc lợi và hơn thế nữa, vui lòng xem trang Điều Kiện và Hạn Chế của chúng tôi.

  Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

   

   

 • Than Phiền

  Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

  Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021