Chuyển đến nội dung chính

Sức Khoẻ Hành Vi

The WellCare Behavioral Health Integrated Program enables a holistic approach to care in which one integrated care management team is responsible for both medical and behavioral health.


Behavioral Health Forms

Other Resources

Effective July 1, 2022

Các Tài Liệu Hữu Ích


Contains key phone numbers and information on claims, appeals and more.

Other Helpful Information

Case and Disease Management

WellCare offers integrated Case and Disease Management programs specifically designed to assist with behavioral health issues such as depression and diabetes.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 42/1/2020