Chuyển đến nội dung chính

Payment Policy

This notice is to clarify a segment of WellCare's payment policy language applicable to all WellCare Medicaid markets. WellCare's payment policies are based on publicly distributed guidelines from established industry sources such as the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), the American Medical Association (AMA), state health care agencies and medical specialty professional societies.

If you have questions about this information, please contact your Provider Relations representative.

Claim Type: Facility


Claim Type: Facility

Claim Type: Facility

Claim Type: Facility and Professional


Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Professional

Claim Type: Professional

Claim Type: Professional

Claim Type: Professional

Claim Type: Professional

Claim Type: Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Facility and Professional

Claim Type: Laboratory


Claim Type: Laboratory

Claim Type: Laboratory

Claim Type: Laboratory

Claim Type: Laboratory

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 42/1/2020
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×