Chuyển đến nội dung chính

Testing

What is the payer testing/implementation plan?
The payer testing/implementation plan consists of full system remediation to ensure ICD-10 compliance, followed by internal and select external testing and readiness activities.

Is Wellcare planning to test with clearinghouses? If so, what are anticipated testing dates?
WellCare tested with select clearinghouses as part of our Level 2 (external) testing activities during second quarter 2015.

Will external testing results be shared with the payer network?
Wellcare polices do not facilitate sharing of testing results.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 42/1/2020
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×