Chuyển đến nội dung chính

Medicaid Advance Directives

Information about advance directives and living wills should be available in provider offices and discussed with members. Members have the right to control decisions related to their medical care, including the decision to withhold or remove any medical or surgical means or procedures to prolong their lives.

Please see the Provider Manual Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới. and Advance Directives for Mental Health Treatment Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới. for more information.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 91/1/2017
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×