Chuyển đến nội dung chính

Ghi Danh

Enrolling in a Wellcare Medicare Advantage plan is simple!

Not all Medicare Advantage plans are the same. Whatever your needs – and budget – Wellcare has a plan that fits.

Medicare benefits you deserve

Original Medicare is just a starting point. It only covers doctor visits and hospital stays. You usually pay a monthly Part B premium, must meet yearly deductibles, and then pay 20% for the cost of your care. There is no limit to your out-of-pocket costs each year.

Wellcare Medicare Advantage plans are affordable and provide coverage that goes beyond Original Medicare. Wellcare plans give you Part A and Part B coverage, plus valuable extras like:

 • Savings: Save money with $0 or low monthly premiums
 • Prescriptions: enjoy a comprehensive formulary in our plans with prescription drug coverage
 • Preventative coverage: Access to doctor’s visits, dental care and vision benefits
 • And much more!

Thông Tin Hữu Ích

Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

 1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể sẽ kết hợp tất cả điểm số của chương trình.
 2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

 

 • Xếp Hạng Sao

  Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

  1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể sẽ kết hợp tất cả điểm số của chương trình.
  2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

   

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_100876E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 01/10/2022