Chuyển đến nội dung chính

Nhu Cầu Đặc Biệt

WellCare Special Needs Plan (SNP) được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của những người:

 • Đủ điều kiện nhận Medicare
 • Đang sống nhờ khoản thu nhập hạn chế
 • Đủ điều kiện nhận Medicaid

Nếu quý vị đủ điều kiện cho SNP, chương trình của quý vị có thể bao gồm:

 • Bảo hiểm bệnh viện, bác sĩ và thuốc theo toa
 • Các dịch vụ quản lý chăm sóc
 • Bảo hiểm nha khoa và nhãn khoa định kỳ
 • Hỗ trợ thanh toán các sản phẩm như vitamin, nguồn tiếp liệu sơ cứu và sản phẩm nha khoa
 • Hỗ trợ đưa đón quý vị đến các cuộc hẹn y tế

WellCare có thể có Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Chương trình tùy theo mức độ Medicaid của quý vị.

Wellcare cung cấp SNP trong:

 • Alabama
 • Arkansas
 • Arizona
 • California
 • Connecticut
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Indiana
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Michigan
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • Tennessee
 • Texas
 • Washington
 • Wisconsin

Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm chi tiết. 

 

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021