Chuyển đến nội dung chính

Ghi Danh

Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị Lựa Chọn Chương Trình Phù Hợp 

Wellcare tập trung đặc biệt vào các chương trình chăm sóc sức khỏe được chính phủ tài trợ như Medicare và Medicaid. Vì vậy, nếu quý vị đang tìm kiếm Chương Trình Medicare Advantage, quý vị đã đến đúng nơi. Các chương trình của chúng tôi rất dễ hiểu và giúp quý vị thực sự tiết kiệm.

Tìm Hiểu Điều Gì Quan Trọng đối với Quý Vị: Chương Trình, Nhà Cung Cấp và Thuốc

Wellcare cung cấp các chương trình có mức bảo hiểm nhiều hơn so với Original Medicare, nhưng không có chi phí của chương trình Medicare Bổ Sung. Các chương trình của chúng tôi cũng bao gồm mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và một số chương trình của chúng tôi bao gồm cả bảo hiểm thuốc theo toa.

Chương trình Medicare Advantage của Wellcare cung cấp:

 • Phí bảo hiểm hàng tháng bằng $0 hoặc thấp
 • Nhiều chương trình có khoản khấu trừ thấp hoặc không có khoản khấu trừ
 • Không có khoản đồng thanh toán hoặc khoản đồng thanh toán thấp cho các chuyến thăm khám bác sĩ chăm sóc chính (PCP)
 • Nhiều phúc lợi hơn so với Original Medicare
 • Bảo hiểm thuốc theo toa với hầu hết các chương trình
 • Các dịch vụ phòng ngừa như khám sàng lọc, chích ngừa, vắc-xin và các chuyến thăm khám “Sức Khỏe” hàng năm

 

Thông Tin Hữu Ích

Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

 1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể sẽ kết hợp tất cả điểm số của chương trình.
 2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

 

 • Xếp Hạng Sao

  Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

  1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể sẽ kết hợp tất cả điểm số của chương trình.
  2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

   

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021