Chuyển đến nội dung chính

Nhu Cầu Đặc Biệt

WellCare Special Needs Plan (SNP) đưc điu chnh đ đáp ng nhu cu ca nhng ngưi:

 • Đ điu kin nhn Medicare
 • Đang sng nh khon thu nhp hn ch
 • Đ điu kin nhn Medicaid

Nu qu v đ điu kin cho SNP, chương trnh ca qu v có th bao gm:

 • Bo him bnh vin, bác s và thuc theo toa
 • Các dch v qun l chăm sóc
 • Bo him nha khoa và nhn khoa đnh k
 • H tr thanh toán các sn phm như vitamin, ngun tip liu sơ cu và sn phm nha khoa
 • H tr đưa đón qu v đn các cuc hn y t

WellCare có th có Chương Trnh Nhu Cu Đc Bit đáp ng đưc nhu cu ca qu v. Chương trnh tùy theo mc đ Medicaid ca qu v.

Wellcare cung cp SNP trong:

 • Alabama
 • Arkansas
 • Arizona
 • California
 • Connecticut
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Indiana
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Michigan
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • North Carolina
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • Tennessee
 • Texas
 • Washington
 • Wisconsin

Vui lng liên h vi chương trnh đ bit thêm chi tit. 

 

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020