Chuyển đến nội dung chính

Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính Của Quý vị

Bác S Chăm Sóc Chính (PCP) Ca Qu V Có Vai Tr Quan Trng Đi Vi Dch V Chăm Sóc Sc Khe Ca Qu V.

Điu này hu ích đ có đưc mt mi quan h tt - và s giao tip tt - vi mt bác s mà qu v tin tưng và da vào. PCP ca qu v theo di sc kho tng th ca qu v, khuyn ngh dch v chăm sóc phù hp vào đúng thi đim đ gi cho qu v đưc khe mnh nht. Dưi đây là mt s mo đ tn dng ti đa nhng ln thăm khám PCP ca qu v, tm mt ngưi phù hp hoàn ho vi qu v và hiu đưc loi bác s nào có th là PCP ca qu v.

Làm theo mt Danh Sách Kim Tra:

 • Luôn mang theo th ID thành viên Wellcare ca qu v, và xut trnh th khi qu v thăm khám.
 • Nu qu v đang khám ti mt PCP mi, hy yêu cu PCP sau cùng gi h sơ bnh án ca qu v đn đó.
 • Mang theo một danh sách tất cả các loại thuốc của quý vị - ngay cả vitamin và bài thuốc từ thảo dược. Hãy nhớ xem xét chúng cùng với PCP của quý vị. Có thể có những lựa chọn tốt hơn mà quý vị có thể thảo luận.
 • Mang theo một danh sách các câu hỏi và lo ngại của quý vị. Điểm qua qua từng mục một và tìm một kế hoạch để giải quyết chúng.
 • Hy trung thc và trit đ. Các bác s cn phi bit tt c mi th v qu v đ có th giúp qu v. Không nên giu gim. Thông tin mà qu v chia s s đưc gi kín.
 • Nhận một bản sao về giờ làm việc và số điện thoại. Biết nơi để gọi trong trường hợp khẩn cấp.

Năm Bưc Đ Tm PCP Phù Hp

Vi Wellcare, qu v có th chn PCP mi bt k lúc nào. Qu v có th cn mt ngưi gn nhà hơn. Qu v có th mun mt ngưi mà qu v cm thy hiu r qu v hơn. S la chn là ca qu v.

1. Hãy suy nghĩ về "những thứ phải có” của quý vị.

 • Khi nào bác s có mt trong văn phng? Có đưc xp lch hn vào bui ti và cui tun không?
 • Có bao nhiêu bác sĩ mà quý vị có thể gọi trong trường hợp khẩn cấp?
 • Cơ s có li đi dành cho ngưi khuyt tt không?
 • Giao thông có thuận tiện và có sẵn không?
 • Quý vị có muốn một văn phòng ở gần không?
 • Quý vị thích bác sĩ nam hay bác sĩ nữ hơn?
 • Quý vị có muốn một bác sĩ nói ngôn ngữ khác tiếng Anh không?

2. Hỏi xung quanh.

Bn bè và ngưi thân ca qu v có bác s mà h tin tưng và đ xut không? Tm hiu xem PCP có đang thuc chương trnh ca qu v và chp nhn bnh nhân mi hay không.

3. Kiểm tra danh mục nhà cung cấp.

Đ tm PCP, hy s dng công c Tm Nhà Cung Cp ca chúng tôi.

4. Lên lịch cho lần thăm khám đầu tiên của quý vị.

Gi đin đ đt cuc hn. Hoc, đ chúng tôi giúp qu v đt cuc hn. Qu v có th gi cho chúng tôi theo s đin thoi mt sau th ID thành viên Wellcare ca qu v.

5. Tìm hiểu về bác sĩ mới của quý vị.

Hi v kinh nghim ca h. Hy chc chn rng qu v cm thy thoi mái vi bác s.

Ai Có Th Là PCP Ca Qu V?

Qu v s mun cân nhc v các bác s t ba danh mc ph bin sau. Tt c đu có đ chuyên môn đ làm PCP ca qu v:

1. Bác Sĩ Đa Khoa/Bác Sĩ (GP)

PCP GP này điu tr cho các bnh nhân mi la tui vi nhiu vn đ v sc kho. Loi bác s này có th là mt Bác S Y Khoa (M.D) hoc mt Bác S Xương Khp (D.O.). GP s gii thiu bnh nhân đn mt bác s chuyên khoa nu cn điu tr thêm.

2. Bác Sĩ Gia Đình/Bác Sĩ

Các PCP này tương t như các GP. H cng có th điu tr các vn đ sc khe có th cn đn khám bác s chuyên khoa. Ví d, tr em có th khám vi bác s nhi khoa. Ph n có th khám vi mt OB/GYN.

3. Bác Sĩ Nội Khoa

Các PCP này chn đoán và điu tr các bnh và ri lon v ni tng ngưi trưng thành. H thưng chuyên cha tr các bnh mn tính hoc lâu dài. Bt đu xây dng mi quan h tt đp hơn vi PCP ca qu v ngay hôm nay. Nu qu v cn tr giúp tm đúng ngưi, chúng tôi có th giúp đ. Gi cho chúng tôi theo s đin thoi mt sau th ID thành viên Wellcare ca qu v.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020