Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.


Số Điện Thoại

Đường Dây Y Tá Tư Vấn

1-800-919-880724 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
 
 
 

Thành Viên Medicaid

WellCare of Kentucky
1-877-389-9457
(TTY 711)
Monday-Friday, 7 a.m.to 7 p.m.

Thành Viên Medicare

WellCare Medicare
Current Members: 1-833-444-9088
Thành Viên Tiềm Năng: 1-866-527-0056
(TTY 711)
10/01 - 03/31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
04/01 - 09/30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m
.

WellCare Medicare Duals Special Needs Plans
Current Members: 1-833-444-9089
Thành Viên Tiềm Năng:1-866-527-0056
     (TTY 711)
10/01 - 03/31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
04/01 - 09/30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m
.

Thành Viên của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP) Medicare  

WellCare Classic, Extra, Value Script và Wellness Rx
Thành Viên Hiện Tại: 1-888-550-5252
Thành Viên Tiềm Năng: 1-888-293-5151 
(TTY 711)
10/01 - 03/31: Thứ Hai-Chủ Nhật, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
04/01 - 09/30: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối
.

Medicare Rx Saver, Medicare Rx Select
and Medicare Rx Value Plus
Current Members: 1-833-207-4241
Thành Viên Tiềm Năng: 1-888-293-5151 
(TTY 711)
10/01 - 03/31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
04/01 - 09/30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m
.

Nhà Cung Cấp Medicaid

1-877-389-9457

Nhà Cung Cấp Medicare

1-855-538-0454

Health Insurance Marketplace Providers

1-855-582-6175

Prescription Drug Plan (PDP) Providers

1-888-550-5252

Trở lại đầu trang

 

Địa Chỉ Gửi Thư

Địa Chỉ Gửi Thư Chung

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Please direct any legal matters to Centene Plaza, 7700 Forsyth Boulevard, St. Louis, MO 63105.

Trở lại đầu trang

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020