Chuyển đến nội dung chính

EFT/ERA Enrollment

WellCare Health Plans, Inc. offers providers electronic funds transfer (EFT) and electronic remittance advice (ERA) services at no charge. It is offered in partnership with PaySpan Health, WellCare's automated clearinghouse.

Enjoy Faster Payments with Electronic Deposit

PaySpan offers online registration. Visit PaySpan website to register using PaySpan's simple, enhanced provider registration process. Enter only your NPI, Tax ID and Billing ZIP Code to be taken to the EFT enrollment process.

Paper Remittance Advice

PaySpan can provide a paper copy of your remittance advice.

Contact PaySpan Health

Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×