Chuyển đến nội dung chính

Colorectal Cancer Screening Saves Lives

Screening for colorectal cancer can help find cancer early, when it might be easier to treat. Physicians and other clinicians are well aware of the benefits of screening, but many patients are not up to date with screening.

Visit our Quality Health Care Archive.

Quality Health Care

Screening for colorectal cancer can help find cancer early, when it might be easier to treat.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 42/1/2020
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×