Chuyển đến nội dung chính

Diabetes Care

According to the Centers for Disease Control and Prevention, 9.4 percent of the U.S. population has diabetes. Another 84.1 million have pre-diabetes, a condition that can often lead to type 2 diabetes, within five years if not treated.

Visit our Quality Health Care Archive.

Quality Health Care

According to the Centers for Disease Control and Prevention, 9.4 percent of the U.S. population has diabetes. Another 84.1 million have prediabetes, a condition that can often lead to type 2 diabetes, within five years if not treated.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 42/1/2020
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×