Chuyển đến nội dung chính

DOH offers resources for diagnosis/treatment of 2019-nCoV (Novel Coronavirus)

Visit the DOH website to access information and resources from the State of Hawaii, Department of Health – Disease Outbreak and Control Division regarding diagnosis and treatment of 2019-nCoV Novel Coronavirus (also known as Wuhan Coronavirus).

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Last Updated On: 3/3/2020
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×