Chuyển đến nội dung chính

Ghi Danh

Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị Lựa Chọn Chương Trình Phù Hợp

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên, người dưới 65 tuổi có một số khuyết tật nhất định và người bị bệnh thận giai đoạn cuối. Các phần khác nhau của Medicare Enrollment - Overview bao trả cho các dịch vụ khác nhau. Các phần của Medicare Enrollment - Overview là:

 • Part A: Bảo Hiểm Bệnh Viện
 • Part B: Bảo Hiểm Y Tế
 • Part C: Medicare Enrollment - Overview Advantage
 • Part D: Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa

‘Ohana cung cấp các chương trình có mức bảo hiểm cao hơn so với Medicare Enrollment - Overview truyền thống, nhưng không có chi phí của chương trình Medicare Enrollment - Overview Supplement. Các chương trình của chúng tôi cũng bao gồm mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và một số chương trình của chúng tôi bao gồm cả bảo hiểm thuốc theo toa.

Tìm Hiểu Điều Gì Quan Trọng đối với Quý Vị: Chương Trình, Nhà Cung Cấp và Thuốc 

 • Phí bảo hiểm hàng tháng bằng $0 hoặc thấp
 • Nhiều chương trình không có khoản khấu trừ
 • Không có khoản đồng thanh toán hoặc khoản đồng thanh toán thấp cho các chuyến thăm khám bác sĩ chăm sóc chính (PCP)
 • Nhiều phúc lợi hơn so với Medicare Enrollment - Overview truyền thống
 • Bảo hiểm thuốc theo toa với hầu hết các chương trình. (Quý vị chỉ tìm kiếm bảo hiểm thuốc? Hãy xem các chương trình thuốc theo toa độc lập của chúng tôi)

Quý vị đang tìm cách ghi danh vào một trong các chương trình ‘Ohana Medicare Enrollment - Overview Advantage của chúng tôi?

                    ‘Ohana
                    PO Box 31392
                    Tampa, FL 33631-3392

So Sánh Các Chương Trình

Thông Tin Hữu Ích

Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

 1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể kết hợp tất cả các điểm số trong chương trình.
 2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

 

 • Xếp Hạng Sao

  Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

  1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể kết hợp tất cả các điểm số trong chương trình.
  2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

   

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_100876E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 01/10/2022