Chuyển đến nội dung chính

Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính Của Quý vị

Your Primary Care Physician (PCP) is Vital to Your Healthcare

Điều này hữu ích để có được một mối quan hệ tốt - và sự giao tiếp tốt - với một bác sĩ mà quý vị tin tưởng và dựa vào. PCP của quý vị theo dõi sức khoẻ tổng thể của quý vị, khuyến nghị dịch vụ chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm để giữ cho quý vị được khỏe mạnh nhất. Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa những lần thăm khám PCP của quý vị, tìm một người phù hợp hoàn hảo với quý vị và hiểu được loại bác sĩ nào có thể là PCP của quý vị.

Theo một Danh Sách Kiểm Tra:

 • Always carry your Wellcare member ID card and present it at your visit.
 • Nếu quý vị đang khám tại một PCP mới, hãy yêu cầu PCP sau cùng gửi hồ sơ bệnh án của quý vị đến đó.
 • Mang theo một danh sách tất cả các loại thuốc của quý vị - ngay cả vitamin và bài thuốc từ thảo dược. Hãy nhớ xem xét chúng cùng với PCP của quý vị. Có thể có những lựa chọn tốt hơn mà quý vị có thể thảo luận.
 • Mang theo một danh sách các câu hỏi và lo ngại của quý vị. Điểm qua qua từng mục một và tìm một kế hoạch để giải quyết chúng.
 • Hãy trung thực và triệt để. Các bác sĩ cần phải biết tất cả mọi thứ về quý vị để có thể giúp quý vị. Không nên giấu giếm. Thông tin mà quý vị chia sẻ sẽ được giữ kín.
 • Nhận một bản sao về giờ làm việc và số điện thoại. Biết nơi để gọi trong trường hợp khẩn cấp.

Finding the Right PCP

Với Wellcare, quý vị có thể chọn PCP mới bất kỳ lúc nào. Quý vị có thể cần một người gần nhà hơn. Quý vị có thể muốn một người mà quý vị cảm thấy hiểu rõ quý vị hơn. Sự lựa chọn là của quý vị.

1. Think about your "must haves"

 •  When is the doctor in the office? Are evening and weekend appointments available?
 • Có bao nhiêu bác sĩ mà quý vị có thể gọi trong trường hợp khẩn cấp?
 • Cơ sở có lối đi dành cho người khuyết tật không?
 • Giao thông có thuận tiện và có sẵn không?
 • Quý vị có muốn một văn phòng ở gần không?
 • Quý vị thích bác sĩ nam hay bác sĩ nữ hơn?
 • Quý vị có muốn một bác sĩ nói ngôn ngữ khác tiếng Anh không?

2. Ask around
Do your friends and relatives have a PCP they trust and recommend? Find out if the PCP is in your plan's provider
network and accepting new patients.

3. Check the provider directory
To find a PCP, use our Find Provider tool.

4. Schedule your first visit
Call to make an appointment. Or, let us help you make the appointment. You can call us at the number on the back of
your Wellcare member ID card.

5. Get to know your new doctor
Ask about his or her experience. Be sure you feel at ease with the doctor.

Who Can Be your PCP?

You will want to consider doctors from the following three general categories. All are well qualified to be your PCP:

 1. General Practitioners/Physicians (GP)
  GP's treat patients of all ages with a variety of health issues. This type of doctor might be a Doctor of Medicine (M.D.) or a Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.). GPs will refer a patient to a specialist if further treatment is needed.
 2. Family Practitioners/Physicians
  These PCPs are similar to GPs. They may also treat health issues that may require a visit to a specialist. For example, children may see a pediatrician. Women may see an OB/GYN.
 3. Internists
  These PCPs diagnose and treat adults with diseases and disorders of internal organs. They often specialize in chronic or long-term conditions.

Start building a better relationship with your PCP today. If you need help finding the right match, we can help. Call us at the number on the back of your Wellcare member ID card.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021