Chuyển đến nội dung chính

Đối Tượng Nào Được Ghi Danh?

Chương trình ‘Ohana Advantage phù hợp với quý vị nếu quý vị:

  • Sống trong khu vực dịch vụ của chương trình của chúng tôi
  • Có quyền được hưởng Medicare Phần A
  • Được ghi danh Medicare Phần B
  • Được hưởng bảo hiểm Part D và muốn ghi danh vào chương trình Medicare Advantage có Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa hoặc chương trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Độc Lập của chúng tôi.
  • Không mắc Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (ESRD), với những ngoại lệ có giới hạn, chẳng hạn như nếu quý vị phát triển ESRD khi quý vị đã là một thành viên của chương trình mà chúng tôi cung cấp hoặc quý vị là một thành viên của một chương trình khác đã bị chấm dứt
Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021