Chuyển đến nội dung chính

Quản Lý Việc Sử Dụng Thuốc

‘Ohana yêu cầu các nhà thuốc có tham gia tiến hành đánh giá việc sử dụng thuốc (DUR). Công tác này nhằm phân tích tính an toàn và mức độ sử dụng thuốc cho các thành viên dựa vào hồ sơ của họ. DUR là một công cụ quan trọng đánh giá trực tuyến các tương tác trong thời gian thực, chẳng hạn như:

  • Tương tác Thuốc với Thuốc
  • Thuốc với Bệnh
  • Thận trọng về Thuốc với Tuổi Tác
  • Thận trọng về Thuốc với Giới Tính
  • Thận trọng về thuốc không đúng liều
  • Thời gian trị liệu bằng thuốc không đúng
  • Trùng lặp thuốc trong trị liệu
  • Thận trọng về dùng thuốc quá mức
  • Giới hạn về toa thuốc
  • Theo dõi tuân thủ

Đánh giá việc sử dụng thuốc là một biện pháp đảm bảo các tiêu chí sử dụng thuốc được đáp ứng và thỏa mãn hướng dẫn của FDA, các thủ tục lâm sàng được thông qua bởi Ủy Ban Dược và Trị Liệu của chương trình cũng như Tiêu Chí của First Data Bank. Dựa trên đánh giá này, dược sĩ và/hoặc bác sĩ điều trị có thể quyết định theo hướng có lợi nhất cho bệnh nhân về việc chăm sóc bằng thuốc.

Đảm Bảo Chất Lượng

‘Ohana đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của các thành viên thông qua việc thiết lập các biện pháp và hệ thống Đảm Bảo Chất Lượng hiệu quả. Chúng tôi làm vậy để giảm thiểu các sai sót về thuốc và phản ứng bất lợi của thuốc, cũng như cải thiện hiệu quả sử dụng thuốc. Các biện pháp này bao gồm đảm bảo nhà cung cấp tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc, đánh giá việc sử dụng thuốc, hệ thống phát hiện sai sót thuốc nội bộ, các chương trình quản lý điều trị bằng thuốc và Ủy Ban Thuốc và Trị Liệu. ‘Ohana cũng hợp tác với Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng (QIO) của tiểu bang, đơn vị ký hợp đồng với Medicare để thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu dựa trên thực tiễn điều trị bằng thuốc.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021