Chuyển đến nội dung chính

Medicare Basics là chương trình bảo hiểm y tế liên bang. Chương trình này dành cho người từ 65 tuổi trở lên, người dưới 65 tuổi có một số khuyết tật nhất định và người bị bệnh thận giai đoạn cuối. Khi quý vị đã sẵn sàng để quyết định về một chương trình, hãy dành thời gian để tìm hiểu cách thức hoạt động của các chương trình. Bằng cách đó, quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt và lựa chọn chương trình phù hợp với mình.

Các phần Medicare Basics khác nhau bao trả cho các dịch vụ khác nhau. Các phần Medicare Basics là:

Part A - Bảo Hiểm Bệnh Viện

 • Trợ giúp bao trả cho việc chăm sóc tại bệnh viện nội trú.
 • Trợ giúp bao trả cho việc chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc chăm sóc cuối đời.
 • Đồng thời giúp bao trả cho việc chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Part B - Bảo Hiểm Y Tế

 • Trợ giúp bao trả cho các dịch vụ ngoại trú và bác sĩ.
 • Có thể bao trả cho các dịch vụ phòng ngừa để duy trì sức khoẻ hoặc giữ cho bệnh không bị nặng hơn.
 • Trong nhiều trường hợp, những người có bảo hiểm Part B sẽ phải thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng.

Part C-Medicare Basics Advantage

 • Chương trình thay thế cho chương trình bảo hiểm Original Medicare Basics và do chính phủ liên bang quản lý, Part C cho phép quý vị ghi danh vào chương trình sức khỏe Medicare Basics Advantage do các công ty tư nhân cung cấp, chẳng hạn như ‘Ohana.
 • Các công ty tư nhân cung cấp các chương trình Medicare Basics Advantage được Medicare Basics phê duyệt để cung cấp và quản lý phúc lợi cho các thành viên của mình.
 • Các chương trình Part C bao trả cho các dịch vụ tương tự như Part A và Part B, nhưng cũng có thể cung cấp các phúc lợi bổ sung không được Original Medicare Basics bao trả.

Part D - Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa

 • Trợ giúp bao trả chi phí thuốc theo toa.
 • Được cung cấp bởi các công ty tư nhân như ‘Ohana (yêu cầu đóng phí bảo hiểm hàng tháng).
 • Có thể là một Chương Trình Thuốc Theo Toa độc lập hoặc có thể được bao gồm trong chương trình Medicare Basics Advantage (Part C).

Khi Đề Cập đến Bảo Hiểm, Quý Vị Có Các Lựa Chọn:

 • Quý vị có thể nhận các dịch vụ sức khỏe thông qua Original Medicare Basics và chọn một Chương Trình Thuốc Theo Toa riêng, chẳng hạn như một trong Các Chương Trình Thuốc Theo Toa của ‘Ohana.
 • Quý vị có thể nhận được cả dịch vụ sức khỏe và bảo hiểm thuốc theo toa thông qua một chương trình Medicare Basics Advantage có cung cấp cả hai.
 • Quý vị có thể mua một chương trình Medicare Basics Supplement từ các công ty bảo hiểm tư nhân để bao trả cho những khoảng trống trong Original Medicare Basics.

Để biết định nghĩa về một loạt các thuật ngữ Y Tế được sử dụng, hãy xem bảng thuật ngữ của chúng tôi.

Thông Tin Quan Trọng

Để biết những thông tin quan trọng về bảo hiểm Medicare Advantage của ‘Ohana bao gồm tình trạng hội đủ điều kiện, phúc lợi và các thông tin khác, vui lòng xem trang Điều Kiện và Hạn Chế.

Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

‘Ohana Health Plan, một chương trình do WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. cung cấp. Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa thiên nhiên, WellCare cam kết giúp quý vị tiếp tục nhận được các dịch vụ chăm sóc một cách dễ dàng. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, chúng tôi sẽ:

 • Cho phép cung cấp phúc lợi chương trình của Phần A, Phần B và Phần C bổ sung tại các cơ sở không có hợp đồng được chỉ định (lưu ý rằng phúc lợi Phần A và Phần B, theo 42 CFR §422.204(b)(3), phải được cung cấp tại cơ sở được Medicare chứng nhận)
 • Miễn toàn bộ yêu cầu về giấy giới thiệu của người giám sát trong trường hợp áp dụng
 • Tạm thời giảm mức chia sẻ chi phí ngoài mạng lưới mà chương trình đã phê duyệt thành mức chia sẻ chi phí trong mạng lưới
 • Miễn yêu cầu thông báo cho người ghi danh 30 ngày với điều kiện mọi sự thay đổi (chẳng hạn như giảm mức chia sẻ chi phí và miễn trừ ủy quyền) đều có lợi cho người ghi danh
 • Cho phép quý vị mua thuốc sớm hơn bình thường để đảm bảo quý vị có được loại thuốc cần thiết trong tình huống khẩn cấp 

Các hành động này sẽ có hiệu lực trong suốt giai đoạn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp. Các đơn vị/cá nhân có thể đưa ra tuyên bố về tình huống Thảm Họa/Khẩn Cấp là Chính Phủ Hoa Kỳ, Federal Emergency Management Agency (FEMA - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) hoặc Thống Đốc của các bang.

Thông thường, đơn vị/cá nhân tuyên bố về thảm họa cũng sẽ thông báo rõ thời điểm thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp kết thúc. Tuy nhiên, nếu thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp không chấm dứt sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên và nếu Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS - Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid) không đưa ra ngày kết thúc thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên.

‘Ohana cũng cung cấp Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt (SNP) cho những cá nhân đủ điều kiện. Để ghi danh vào Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. 

 

 • Tuyên Bố Miễn Trừ

  Để biết những thông tin quan trọng về bảo hiểm Medicare Advantage của ‘Ohana bao gồm tình trạng hội đủ điều kiện, phúc lợi và các thông tin khác, vui lòng xem trang Điều Kiện và Hạn Chế.

  Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

  Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

  ‘Ohana Health Plan, một chương trình do WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. cung cấp. Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 • Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

  Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

  Trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa thiên nhiên, WellCare cam kết giúp quý vị tiếp tục nhận được các dịch vụ chăm sóc một cách dễ dàng. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, chúng tôi sẽ:

  • Cho phép cung cấp phúc lợi chương trình của Phần A, Phần B và Phần C bổ sung tại các cơ sở không có hợp đồng được chỉ định (lưu ý rằng phúc lợi Phần A và Phần B, theo 42 CFR §422.204(b)(3), phải được cung cấp tại cơ sở được Medicare chứng nhận)
  • Miễn toàn bộ yêu cầu về giấy giới thiệu của người giám sát trong trường hợp áp dụng
  • Tạm thời giảm mức chia sẻ chi phí ngoài mạng lưới mà chương trình đã phê duyệt thành mức chia sẻ chi phí trong mạng lưới
  • Miễn yêu cầu thông báo cho người ghi danh 30 ngày với điều kiện mọi sự thay đổi (chẳng hạn như giảm mức chia sẻ chi phí và miễn trừ ủy quyền) đều có lợi cho người ghi danh
  • Cho phép quý vị mua thuốc sớm hơn bình thường để đảm bảo quý vị có được loại thuốc cần thiết trong tình huống khẩn cấp 

  Các hành động này sẽ có hiệu lực trong suốt giai đoạn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp. Các đơn vị/cá nhân có thể đưa ra tuyên bố về tình huống Thảm Họa/Khẩn Cấp là Chính Phủ Hoa Kỳ, Federal Emergency Management Agency (FEMA - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) hoặc Thống Đốc của các bang.

  Thông thường, đơn vị/cá nhân tuyên bố về thảm họa cũng sẽ thông báo rõ thời điểm thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp kết thúc. Tuy nhiên, nếu thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp không chấm dứt sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên và nếu Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS - Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid) không đưa ra ngày kết thúc thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên.

 • Nhu Cầu Đặc Biệt

  ‘Ohana cũng cung cấp Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt (SNP) cho những cá nhân đủ điều kiện. Để ghi danh vào Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. 

   


Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 5/26/2022