Skip to main content
Hawaii

Chăm sóc sức khỏe tốt.

2024 PDP and Medicare: Compare plans and enroll.

Already applied? Check your application status.

Thương Hiệu của Chúng Tôi

Wellcare by 'Ohana Health Plan Logo'Ohana health plan logo

Giữ Gìn Sức Khỏe Bằng Cách Tiêm Ngừa Cúm

Vắc-xin cúm hàng năm giúp phòng tránh cúm.
Tự bảo vệ mình và những người xung quanh quý vị. Tiêm ngừa cúm hàng năm ngay hôm nay.

Trở thành Người môi giới

Chúng tôi chào đón những người môi giới có cùng cam kết tuân thủ quy định và làm hài lòng thành viên với chúng tôi.

Tin Tức & Sự Kiện

Stethoscope and a heart
March 01, 2023

Quality is our Priority!

Each year, we set goals to improve the quality of your healthcare. It's part of our Quality Improvement (QI) Program.

Blood pressure image
January 01, 2023

Schedule Your Medicare Annual Wellness Visit

Annual wellness visits are included in your benefits, and are your opportunity to discuss your health concerns and options for care.

prescription bottle image
November 01, 2022

Use Telehealth to Prevent Hospital Readmissions

Readmission is when you have to go back to the hospital for the same condition shortly after you left.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_134133E Last Updated On: 10/1/2023