Chuyển đến nội dung chính

We have important information to share about your child’s health plan.

Children’s Medical Services (CMS) Health Plan is now part of the Centene family of health plans. In Florida, Centene’s Medicaid health plan is Sunshine Health.

Beginning Oct. 1, 2021, CMS Health Plan will be operated by Sunshine Health. Sunshine Health, like Staywell, is committed to giving your child the best quality care for their health and well-being.

Here are a few links to help you get your child started with Sunshine Health:

Do you have questions?

Please call CMS Health Plan Member Services at 1-866-799-5321 (TTY 1-800-955-8770). You can access documents and plan information for dates of service prior to Oct. 1, 2021, in our archive.

We thank you for letting us serve you and your child.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 4/25/2022
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×