Skip to main content

Các Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare (PDP) còn được gọi là Medicare Part D. Medicare Part D là chương trình của chính phủ cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa cho tất cả những người có quyền hưởng Medicare Part A và/hoặc đã ghi danh vào Medicare Part B.

Khi quý vị đã sẵn sàng để quyết định về một chương trình, hãy dành thời gian để tìm hiểu cách thức hoạt động của các chương trình. Từ đó, quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt và lựa chọn chương trình phù hợp với mình.

Các Chương Trình PDP Khác Nhau Bao Trả Các Loại Thuốc Khác Nhau

Chính phủ liên bang có hướng dẫn cụ thể về các loại thuốc mà chúng tôi phải bao trả cũng như tiêu chuẩn tối thiểu về phúc lợi mà chúng tôi phải tuân theo.

Mỗi chương trình có một danh mục thuốc (danh sách các loại thuốc được bao trả) đáp ứng các yêu cầu này theo quy định pháp luật. Hãy nhớ rằng, không phải tất cả các chương trình đều như nhau. Các chương trình có thể khác nhau về chi phí hoặc các loại thuốc cụ thể được bao trả.

Nếu quý vị ghi danh vào chương trình Medicare Phần D, vui lòng xem xét danh mục thuốc của chương trình để đảm bảo đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị.

Nếu quý vị đang có Chương Trình Medicare Advantage

Nếu Chương Trình Medicare Advantage của quý vị bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa và quý vị tham gia Medicare PDP, quý vị sẽ được hủy ghi danh khỏi Chương Trình Medicare Advantage và quay lại Original Medicare với Medicare PDP của quý vị.

Hnh Pht Ghi Danh Mun dành cho Bo Him Thuc Medicare (Phn D)

Tiền phạt ghi danh muộn là số tiền được thêm vào phí bảo hiểm chương trình thuốc Medicare hàng tháng (Part D) của quý vị. Quý vị có thể nợ tiền phạt ghi danh muộn nếu bất kỳ lúc nào sau khi hết Thời Hạn Ghi Danh Ban Đầu, quý vị không có bảo hiểm thuốc Medicare hoặc bảo hiểm thuốc theo toa đáng tin cậy khác trong thời gian từ 63 ngày trở lên liên tiếp. Nói chung, quý vị sẽ phải trả khoản tiền phạt này miễn là quý vị có bảo hiểm thuốc Medicare.

Khi Đề Cập đến Bảo Hiểm, Quý Vị Có Các Lựa Chọn:

 • Quý vị có thể nhận được bảo hiểm thuốc theo Medicare thông qua một chương trình Medicare PDP (Phần D).
 • Quý vị có thể đăng ký chương trình Medicare Advantage (HMO hoặc PPO) hoặc chương trình sức khỏe Medicare khác cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa Medicare.

Tiết Kiệm Nhiều Hơn. Bảo Hiểm Nhiều Hơn. Dịch Vụ Chăm Sóc.

 • Wellcare cung cấp các chương trình nhằm giúp những người đủ điều kiện nhận Trợ Giúp Bổ Sung (Trợ Cấp Thu Nhập Thấp), thành viên có thể không phải thanh toán hoặc thanh toán phí bảo hiểm và khoản đồng thanh toán thấp nếu đã ghi danh
 • Các chương trnh phí bo him thp cngđưc cung cp tt c các tiu bang vi khon đng thanh toán t $0 khi mua toa thuc ti các nhà thuc ưu tiên
 • Wellcare cng cung cp các chương trnh không có khu tr, ngha là chương trnh bt đu bao tr chi phí thuc theo toa vào ngày th nht
 • Hàng ngàn nhà thuc trong mng lưi trên toàn quc, bao gm các chui nhà thuc, ca hàng tp hóa cng như các nhà thuc đc lp trong khu dân cư quc gia, khu vc và đa phương
 • Chúng tôi hợp tác với các nhà thuốc ưu tiên để giúp tiết kiệm tiền cho thành viên. Các nhà thuốc ưu tiên trong mạng lưới của chúng tôi bao gồm nhiều nhà bán lẻ nổi tiếng toàn quốc và khu vực. Sử dụng công cụ
  Find a Provider (Tìm Nhà Cung Cấp) để tìm nhà thuốc ưu tiên gần quý vị nhất

Nhân viên Dch V Thành Viên sn sàng giúp qu v tr li bt k câu hi nào v bo him hoc thuc ca qu v. Đ bit danh sách đy đ nhng thuc đưc bao tr trong chương trnh ca chúng tôi, vui lng gi cho b phn Dch V Khách Hàng.

Thông Tin Quan Trọng

Tuyên Bố Miễn Trừ

Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

‘Ohana Health Plan, một chương trình do WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. cung cấp.

Cư dân Texas: Wellcare (HMO và HMO SNP) bao gồm các sản phẩm được WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company và SelectCare of Texas, Inc. hỗ trợ.

Cư dân Washington: “Wellcare” được WellCare Health Insurance Company of Washington, Inc. cấp.

Thành Viên của Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) là một Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Đủ Điều Kiện Kép Được Tích Hợp Hoàn Toàn có hợp đồng với Medicare và một hợp đồng với chương trình Medicaid của New Jersey. Việc ghi danh vào Wellcare Dual Liberty tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các phúc lợi. Hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin. Có thể áp dụng các giới hạn và hạn chế. Phúc lợi có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Phí bảo hiểm Part B của quý vị được Medicaid bao trả. Chương trình này dành cho những người có cả phúc lợi Medicare và Medicaid toàn diện. Wellcare sử dụng một danh mục. Vui lòng liên hệ với Wellcare để biết thông tin chi tiết.

Mỗi năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.

Louisiana D-SNP members: As a Wellcare HMO D-SNP member, you have coverage from both Medicare and Medicaid. You receive your Medicare health care and prescription drug coverage through Wellcare and are also eligible to receive additional health care services and coverage through Louisiana Medicaid. Learn more about providers who participate in Louisiana Medicaid by visiting myplan.healthy.la.gov/myaccount/choose/find-provider. For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at ldh.la.gov/medicaid and select the “Learn about Medicaid Services” link.

Người ghi danh tiềm năng D-SNP Louisiana: Để biết thông tin chi tiết về các phúc lợi Medicaid tại Louisiana, vui lòng truy cập trang web Medicaid tại ldh.la.gov/medicaid.

Lưu ý: TennCare không chịu trách nhiệm thanh toán những phúc lợi này, ngoại trừ khoản tiền chia sẻ chi phí phù hợp. TennCare không chịu trách nhiệm đảm bảo tính khả dụng hoặc chất lượng của những phúc lợi này. Mọi phúc lợi vượt quá phúc lợi truyền thống của Medicare đều chỉ áp dụng cho Wellcare Medicare Advantage và không chỉ ra các phúc lợi Medicaid gia tăng.

Các nhà cung cấp ngoài mạng lưới/không có hợp đồng không có nghĩa vụ điều trị cho các thành viên Chương trình, trừ trong các tình huống cấp cứu. Vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc xem Chứng Thực Bảo Hiểm của quý vị để biết thêm thông tin, trong đó có thông tin về việc phần chi phí áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.

Wellcare's pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of LA, MO, and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) in LA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng (VAIS) không phải là phúc lợi chương trình và không được chương trình bao trả. Người ghi danh chương trình chịu mọi chi phí.

Vui lòng liên hệ với chương trình của quý vị để biết thông tin chi tiết.

 • Tuyên Bố Miễn Trừ

  Tuyên Bố Miễn Trừ

  Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

  ‘Ohana Health Plan, một chương trình do WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. cung cấp.

  Cư dân Texas: Wellcare (HMO và HMO SNP) bao gồm các sản phẩm được WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company và SelectCare of Texas, Inc. hỗ trợ.

  Cư dân Washington: “Wellcare” được WellCare Health Insurance Company of Washington, Inc. cấp.

  Thành Viên của Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) là một Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Đủ Điều Kiện Kép Được Tích Hợp Hoàn Toàn có hợp đồng với Medicare và một hợp đồng với chương trình Medicaid của New Jersey. Việc ghi danh vào Wellcare Dual Liberty tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các phúc lợi. Hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin. Có thể áp dụng các giới hạn và hạn chế. Phúc lợi có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Phí bảo hiểm Part B của quý vị được Medicaid bao trả. Chương trình này dành cho những người có cả phúc lợi Medicare và Medicaid toàn diện. Wellcare sử dụng một danh mục. Vui lòng liên hệ với Wellcare để biết thông tin chi tiết.

  Mỗi năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.

  Louisiana D-SNP members: As a Wellcare HMO D-SNP member, you have coverage from both Medicare and Medicaid. You receive your Medicare health care and prescription drug coverage through Wellcare and are also eligible to receive additional health care services and coverage through Louisiana Medicaid. Learn more about providers who participate in Louisiana Medicaid by visiting myplan.healthy.la.gov/myaccount/choose/find-provider. For detailed information about Louisiana Medicaid benefits, please visit the Medicaid website at ldh.la.gov/medicaid and select the “Learn about Medicaid Services” link.

  Người ghi danh tiềm năng D-SNP Louisiana: Để biết thông tin chi tiết về các phúc lợi Medicaid tại Louisiana, vui lòng truy cập trang web Medicaid tại ldh.la.gov/medicaid.

  Lưu ý: TennCare không chịu trách nhiệm thanh toán những phúc lợi này, ngoại trừ khoản tiền chia sẻ chi phí phù hợp. TennCare không chịu trách nhiệm đảm bảo tính khả dụng hoặc chất lượng của những phúc lợi này. Mọi phúc lợi vượt quá phúc lợi truyền thống của Medicare đều chỉ áp dụng cho Wellcare Medicare Advantage và không chỉ ra các phúc lợi Medicaid gia tăng.

  Các nhà cung cấp ngoài mạng lưới/không có hợp đồng không có nghĩa vụ điều trị cho các thành viên Chương trình, trừ trong các tình huống cấp cứu. Vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc xem Chứng Thực Bảo Hiểm của quý vị để biết thêm thông tin, trong đó có thông tin về việc phần chi phí áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.

  Wellcare's pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of LA, MO, and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) in LA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

  Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng (VAIS) không phải là phúc lợi chương trình và không được chương trình bao trả. Người ghi danh chương trình chịu mọi chi phí.

  Vui lòng liên hệ với chương trình của quý vị để biết thông tin chi tiết.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_100876E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 01/10/2022
Action Required! The first time you log in, you will update your online account information. Learn how to get started using EntryKeyID. ×