Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm sức khỏe và phúc lợi của chúng tôi là nơi hướng dẫn để quý vị được chăm sóc.

Ti Wellcare, chúng tôi hiu rng sc khe rt quan trng đi vi qu v. Đó là l do ti sao trung tâm Sc Khe và S Khe Mnh ca chúng tôi cung cp các công c tương tác đ tr giúp qu v qun l bnh trng, tit kim tin và nhiu hơn na.

Hnh nh v sc khe và s khe mnh
health-wellness-04

HÃY KHỎE MẠNH


Learn to manage conditions like high blood pressure, diabetes, and high cholesterol. Find information on how to quit smoking and manage your stress.

Hãy để chúng tôi giúp quý vị khỏe mạnh
health-wellness-02

NUÔI DƯỠNG NHỮNG ĐỨA TRẺ KHỎE MẠNH

Find tips to help you navigate vaccines as well as tips to get them exercising. Keeping your kids healthy is the key to them doing all the things they want to do.

Cải thiện sức khỏe của quý vị. Cải thiện cuộc sống của quý vị
Sức Khỏe Phụ Nữ

SỨC KHỎE PHỤ NỮ


Learn about specific screenings such as mammograms and cervical cancer tests that can help catch issues early as well as get pregnancy information assistance. 

Tm quan trng ca sc khe ph n
health-wellness-03

THƯ VIỆN SỨC KHỎE KRAMES

The Krames Health library is
the most up-to-date patient education resource. With Krames Health Library, you'll have access to over 4,000 topics relating to health and medication.

Truy cập Thư Viện Sức Khỏe Krames

Tại sao lại là WellCare?

Chúng tôi nhiệt tình phục vụ các thành viên của mình và cộng đồng nơi họ sống. Vui lòng xem video sau để thấy nhiệt huyết hành động của chúng tôi.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 42/1/2020